Voor 24/7 Storingsdienst bel 06-15466049

Informatie over TB80 beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties

Vanaf 1 augustus 2019 zijn er nieuwe richtlijnen voor het technisch onderhoud van sprinklerinstallaties. Deze richtlijnen werden gepresenteerd in het Technisch Bulletin 80 ‘Beheer en onderhoud sprinklerinstallaties’. In het kort ook wel TB80 genoemd. Wat houdt dit in en waar moet je rekening mee houden met jouw sprinklerinstallatie?

Het functioneren van sprinklers
Laten we voorop stellen dat het heel belangrijk is dat sprinklers goed blijven functioneren. In geval van brand wil je niet dat de sprinklerinstallatie opeens niet naar behoren werkt. Dat is precies de reden waarom TB80 vanaf augustus 2019 in werking is gesteld. De veiligheid van een sprinklerinstallatie is immers afhankelijk van de installatie en het onderhoud. Met scherpere regels wordt er nog meer gedaan met de veiligheid. Eerder waren er wel richtlijnen, maar die waren vaak niet compleet. 

TB80
De plannen voor TB80 zijn in september 2017 goedgekeurd. Vanaf 1 augustus 2019 is het daadwerkelijk verplicht om deze richtlijnen te volgen. TB80 geldt voor de installaties die ontworpen zijn volgens CEA, VAS, NEN, NFPA, VdS of FM. De richtlijnen zijn universeel hetzelfde. Dit maakt het overzichtelijker en duidelijker. De eigenaar van de sprinklerinstallatie is ervoor verantwoordelijk om de richtlijnen volgens TB80 te volgen. Behalve veiligheid, wordt er ook gekeken naar een hogere kwaliteit van de sprinklerinstallaties. Ook duurzaamheid wordt meegenomen.

Technisch Bulletin 80 is van toepassing op: 

  • Nieuwe installaties;
  • Bestaande installaties;
  • Installaties die zijn aangelegd op basis van andere voorschriften.

Het onderhoud
Belangrijk is dat de sprinklers goed worden onderhouden. Als er brand is, moet het wel goed werken. Daarom is preventief onderhoud noodzakelijk.

Alle onderhoudsvoorschriften zijn op de veiligheid gericht en zijn bedoeld om problemen vroegtijdig te signaleren. Een (twee)wekelijkse controle is van belang om vroegtijdig eventuele defecten en problemen te zien. Afwijkingen die worden opgemerkt moeten worden hersteld. 

Beheer

Uit het TB80 blijkt ook dat de eigenaar van het pand de eindverantwoordelijke blijft voor het beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie. Als eigenaar moet je er dus zorg voor dragen dat alles goed wordt uitgevoerd. Ook moet je als eigenaar één of meer personen aanwijzen die zijn opgeleid en geïnstrueerd om te fungeren als beheerder. De eigenaar of de gebruiker kan de rol van beheerder vervullen.

Belangrijk is dat er minimaal één beheerder is.

Het is daarnaast belangrijk dat je als eigenaar rekening houdt met wijzigingen die de brandveiligheid kunnen veranderen. Brandveiligheid kan bijvoorbeeld worden veranderd door andere goederen in de opslag, of een andere indeling. De omvang van de sprinklerinstallatie moet dan worden aangepast, zodat het past bij de huidige situatie.

Installatiebeschikbaarheid

Dit is een deel van de tijd binnen één jaar waarin de installatie beschikbaar is, uitgedrukt in een percentage.

Elk jaar moet de beheerder bepalen hoeveel tijd de sprinklerinstallatie geheel of tijdelijk buiten bedrijf is geweest.

In onze logboeken zijn standaard deze formulieren inclusief een voorbeeldberekening te vinden.

Sprinklers testen
Behalve het preventieve onderhoud, is het ook belangrijk dat de sprinklers periodiek worden getest. Er zijn speciale formulieren die gebruikt worden voor deze testen. Er zijn gedetailleerde omschrijvingen beschikbaar hoe deze testen uitgevoerd dienen te worden. Aanvullend is dat voor 1 augustus 2021 ook de inwendige leiding-inspectie uitgevoerd moeten zijn van installaties die ouder zijn dan 15 jaar.

Dat betekent dat er vanaf nu een overgangsperiode is van 2 jaar. 

Wij werken nauw samen met een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van inwendig onderzoek in alle soorten leidingsystemen.

Hoe zit het met het waterreservoir?
Het waterreservoir is een belangrijk onderdeel van de sprinklerinstallatie. De eisen voor het onderhoud hiervan zijn met TB80 flink aangescherpt. Hoe effectief de sprinklers zijn, is namelijk grotendeels afhankelijk van het waterreservoir en de kwaliteit van het water. Regelmatig onderhoud is dan ook van groot belang. 

Meer weten over het waterreservoir? Lees onze blog.

http://www.allsprinklerservice.nl/blog/

Logboek bijhouden
Alle informatie die uit het onderhoud en de testen komt moet worden vastgelegd in een logboek. Zo kan er precies worden gezien wat er uit de testen is gekomen en is het gemakkelijker om bepaalde patronen of problemen op te merken.

Bekijk de richtlijnen van TB80
De richtlijnen van TB80 zijn hier te downloaden en in te zien.

https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/tb-80-beheer-en-onderhoud-van-sprinklerinstallaties-gepubliceerd/

Hoe regelen wij dit?
Bij All Sprinkler Service B.V. houden we natuurlijk rekening met de nieuwe TB80. We beschikken over de juiste kennis en helpen je graag met het onderhoud. Heb je nog vragen over TB80 of ben je benieuwd wat de nieuwe richtlijnen voor jou betekenen? Neem dan contact met ons op.

All Sprinkler Service B.V.

Klaas van Twillert

Mail: klaas@allsprinklerservice.nl

Tel: 06-44650085

 

Sluit Menu